Kontrollansvarig

Kontrollansvarig

Söker du en kontrollansvarig enligt PBL? Vi är certifierade.
Våra projektledare är certifierade för att kunna vara kontrollansvariga enligt PBL.

Bra att veta – generellt krävs bygglov för att t ex:

 • uppföra byggnader
 • utföra tillbyggnader
 • väsentligt ändra användningen (ändamålet) för en byggnad
 • ändra fasad- eller taktäckningsmaterial
 • göra andra ändringar av byggnaden som avsevärt påverkar dess yttre utseende.

Det här gör en kontrollansvarig

 • Upprättar ett förslag till kontrollplan i samarbete med byggherren.
 • Ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.
 • Närvarar vid tekniska samråd, och andra kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
 • Dokumenterar sina byggplatsbesök och noterar iakttagelser som kan vara viktiga vid utvärderingen inför slutbesked.
 • Upprättar ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
 • Den kontrollansvariges roll är alltså att se till att kontrollerna görs enligt kontrollplanen, men inte att själv göra några kontroller av byggnaden. KA ser också till att kontrollerna blir dokumenterade så att de kan redovisas för myndigheterna. Kort och gott är den kontrollansvarige byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen.

Kontrollplanen – ett arbetsverktyg

Kontrollplanen, som den kontrollansvarige upprättar tillsammans med dig, ska innehålla uppgifter om:

 1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse
 2. vem som ska göra kontrollerna
 3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
 4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske
 5. vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till
 6. hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.
Rulla till toppen