Det är vi som är Besiktningsbolaget i Dalarna AB

Det är vi som är Besiktningsbolaget i Dalarna AB

Den som köper en bostad är ansvarig för att undersöka den mycket noga. Köparen har en så kallad undersökningsplikt. Köparen kan inte få ersättning av säljaren i efterhand för fel som har missats och som borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning.
Du som köpare kan själv undersöka bostaden eller så anlitar du en expert, en certifierad besiktningsman, som gör det. Undersökningen bör göras innan kontraktsskrivningen.
En överlåtelsebesiktning är en byggnadsteknisk undersökning av en fastighet. Besiktningen görs för att klarlägga husets skick i samband med att bostaden byter ägare.
Som säljare är det alltid fördelaktigt att ha genomförd överlåtelsebesiktning av ditt hus inför försäljning. Av erfarenhet vet vi att ett besiktigat hus har ett bättre utgångsläge vid en försäljning, då köparen, tryggt, vet vad man köper.
Oss anlitar du när du vill vara trygg med vad du köper, eller när du vill ha en garanti som säljare, att din fastighet är genomgången och du är försäkrad mot fel/ brister som inte upptäckts.

Vi har samarbetsavtal med försäkringsbolaget Independia; gällande överlåtelsebesiktningar.
Samarbete med försäkringsbolaget Gar-Bo när det är fråga om entreprenadbesiktningar.

Scroll to top