Besiktningar

Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning avser främst projekt för bygg-, bostads- eller fastighetsföretag eller andra beställare.

De ”Allmänna Bestämmelser” som ligger till grund för nästan alla byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader stadgar att beställarens mottagningskontroll till väsentlig del sker genom besiktning. Till besiktningsman skall i normalfallet beställaren utse en därtill lämpad person. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller del därav. Besiktningsmannen har därmed ett stort ansvar som kräver såväl teknisk och juridisk kompetens, erfarenhet och omdöme.

Syftet med besiktningen är att:

  • kontrollera att entreprenören utfört det man har kommit överens om enligt skrivna kontraktshandlingar
  • ge en opartisk bedömning av hur arbetet är utfört och att arbetet är slutfört
  • få besked om att entreprenaden är godkänd eller ej
  • arbetet är enligt BBR Boverkets Byggregler, branschregler samt fackmässighet

När besiktningen är klar får du, samtliga entreprenörer och KA ett slutbesiktningsutlåtande. Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella frågor.

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av byggnaden. Husbesiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med försäljning. Fuktindikering i samtliga våtutrymmen ingår kostnadsfritt i våran överlåtelsebesiktning.

Med en husbesiktning från oss får du klara och tydliga besked om vilket skick huset är i vid försäljningstillfället. Med oss minimerar du risken för att otrevliga överraskningar uppkommer efter köpet. Godkända besiktningsmän som innehar gällande konsult- och ansvarsförsäkring.

Överlåtelsebesiktning standard

En husbesiktning inför försäljning kallas för överlåtelsebesiktning.
Här är de saker som våra erfarna besiktningsmän går igenom när de utför en sådan.

Vi sammanställer alla säljarens upplysningar och handlingar för att all information om fastigheten ska finnas tillgänglig för köparen.

Därefter görs en okulär besiktning av alla tillgängliga utrymmen samt alla synliga ytor, tak och fasader. En okulär besiktning innebär att besiktningsmannen använder synen, övriga sinnen och sina samlade kunskaper för att gå igenom skicket på fastigheten.

Vi gör även en fuktindikering i våtutrymmen och en okulär kontroll av golv och väggar. En fuktindikering innebär att man gör en stickprovsmässig indikering med ett speciellt instrument. En fuktindikering ger en bra överblick av eventuell fuktproblematik vid en husbesiktning.

Riskanalys: Om besiktningsmannen bedömer att det finns påtaglig risk för att fastigheten har andra väsentliga fel än de som framkommit vid den okulära besiktningen redovisar besiktningsmannen förhållandet i en riskanalys i besiktningsutlåtandet.

Fortsatt teknisk utredning: Besiktningsmannen kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen. Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen.

Rulla till toppen